Ga naar de inhoud

ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bankrekeningnummer vermeld op onze de facturen.

Elke onbetaalde factuur op vervaldag zal zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 100 euro.

Zij zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

Alle goederen blijven in het bezit van Reno Solar Screens tot het volledige factuur vereffend is.
Elke klacht moet ons toe komen binnen de 48 uren na plaatsing.
Hierna zal geen enkele klacht meer aanvaard worden en zullen de gehelen als goedgekeurd beschouwd worden.

De bestellingen zijn pas definitief na ondertekening voor akkoord door de koper van onze offerte. 
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet.
Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.